شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد
شنبه ۱
یکشنبه ۲
دوشنبه ۳
سه شنبه ۴ ولادت امام حسن عسکری 7 بزرگداشت میلاد امام حسن عسکری 7
چهارشنبه ۵
پنجشنبه ۶ وفات حضرت معصومه 8
جمعه ۷
شنبه ۸ ثبت نام برای کتاب‌های نیکتاب - مرحله دوم
یکشنبه ۹
دوشنبه ۱۰
سه شنبه ۱۱
چهارشنبه ۱۲
پنجشنبه ۱۳ جلسه عمومی اولیا ۴ (مجازی از ساعت ۱۵)
جمعه ۱۴
شنبه ۱۵ آغاز مسابقه نیکتاب - مرحله دوم
یکشنبه ۱۶
دوشنبه ۱۷
سه شنبه ۱۸
چهارشنبه ۱۹
پنجشنبه ۲۰
جمعه ۲۱
شنبه ۲۲
یکشنبه ۲۳
دوشنبه ۲۴
سه شنبه ۲۵ روز پژوهش
چهارشنبه ۲۶ پایان مرحله اوّل طرح تلاش و پیشرفت کلاس نهم
پنجشنبه ۲۷ جلسه عمومی اولیا ۵ (مجازی از ساعت ۱۵)
جمعه ۲۸
شنبه ۲۹
یکشنبه ۳۰ ولادت حضرت زینب 8