شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد
شنبه ۱
یکشنبه ۲
دوشنبه ۳
سه شنبه ۴
چهارشنبه ۵
پنجشنبه ۶
جمعه ۷
شنبه ۸ ارائه برنامه و آغاز ثبت نام کلاس‌های پویش تابستانی – پایه‌های هفتم و هشتم
یکشنبه ۹
دوشنبه ۱۰
سه شنبه ۱۱
چهارشنبه ۱۲ پایان آزمون های نوبت دوم – پایه‌های هشتم و نهم
پنجشنبه ۱۳ پایان آزمون های نوبت دوم – پایه هفتم
جمعه ۱۴ ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (ره)
شنبه ۱۵ سالروز قیام ۱۵ خرداد
یکشنبه ۱۶ شهادت امام جعفر صادق 7
دوشنبه ۱۷
سه شنبه ۱۸
چهارشنبه ۱۹
پنجشنبه ۲۰ ارائه‌ی کارنامه پایانی نوبت دوم – پایه‌های هفتم و هشتم
جمعه ۲۱
شنبه ۲۲ ولادت حضرت معصومه 8
یکشنبه ۲۳
دوشنبه ۲۴
سه شنبه ۲۵
چهارشنبه ۲۶
پنجشنبه ۲۷
جمعه ۲۸
شنبه ۲۹
یکشنبه ۳۰
دوشنبه ۳۱