مودل ویژه اساتید

  • مقدمه
   • دادگاه نظام آموزش مدرن!
   • آیا وقت تغییر رسیده است؟
   • مروری بر انواع روش‌های آموزشی
   • یادگیری ترکیبی و انواع آن چیست؟
   • یادگیری معکوس
   • تجربه کلاس معکوس
   • آینده یادگیری چه خواهد شد؟
   • معرفی ال‌ام‌اس مدرسه
  • فصل اول
   • مودل چیست؟
   • آیا مودل می‌تواند؟
   • مرور صفحه اول
   • ورود به درس افزار با اپلیکیشن
   • درج برچسب
   • ورود با نقش دانش آموز
   • پیکره‌بندی صفحه درس
  • فصل دوم
   • رفع مشکل قرار دادن لینک در برچسب
   • چند تا سایت مودلی
   • صفحه دروس مختلف
   • طراحی صفحه درس جذاب
   • استفاده از پیوند
   • تمرین
  • فصل سوم
   • ایجاد صفحه جدید
   • جمع بندی ماژول پوشه و فایل
   • تمرین ۱
   • مقدمه‌ی تکلیف
   • ایجاد تکلیف
   • دسترسی تکلیف
   • روش‌های تحویل تکلیف
   • بازخورد و تنظیمات تحویل تکلیف
   • تکمیل فعالیت و محدود کردن دسترسی
   •  ایجاد گروه بندی
   • تمرین ۲
  • فصل چهارم
  • فصل پنجم
   • تمرین ٪۱۰۰ عملی برای حرفه‌ای شدن
   • نکاتی در مورد فعالیت تکلیف
   • سوال – صحیح/غلط
   • سوال – جورکردنی
   • سوال – کوتاه جواب
    • برای استفاده بهتر از سوال کوتاه جواب این مقاله را تا پایان بخوانید.
    • استفاده از کیبورد استاندارد فارسی در انجام کارهای تیمی یک نکته ضروری است!
   • تمرین : آزمونی در درس‌تان ایجاد کنید
   • چه ایده‌هایی برای بخش توضیح یا توصیف در مودل دارید؟
   • پنج سوال در مورد فعالیت آزمون
  • فصل ششم
   • سوال – عددی
   • سوال – تشریحی
   • سوال – جواب‌های جاسازی شده (cloze)
   • سوال – کشیدن و رها کردن روی تصویر
   • سوال – کشیدن و رها کردن روی متن
   • سوال – کشیدن و رها کردن نشانه
   • سوال – محاسباتی
   • طراحی آزمونی ٪۱۰۰ عملی و کاربردی
  • فصل هفتم
   • شروع کار
   • دفتر نمره – قسمت مشاهده
   • دفتر نمره – قسمت دسته‌ها و موردها
   • دفتر نمره – اضافه کردن مورد نمره‌دار
   • دفتر نمره – وارد کردن نمره
   • نکاتی که در پیرامون کارنامه باید بدانید
  • فصل هشتم
   • مطالب کدام جلسات برای شما جذاب تر بود؟
   • کاربرد فعالیت انتخاب
   • کاربرد فعالیت بازخورد
   • چگونه مخاطب از منابع “انتخاب” و “بازخورد” مطلع می‌شود؟!
   • طراحی فعالیت بازخورد به صورت وابسته
  • فصل نهم
   • کاربرد فعالیت چت متنی
   • کاربرد فعالیت واژه‌نامه