سرویس ایمیل سازمانی

یکی از راه‌های ارتباطی امن و رسمی بین دانش‌آموزان و معلمان، ایمیل می‌باشد.
بر همین اساس دبیرستان دوره اول و دوم موسسه فرهنگی علوی، سرویس ایمیل سازمانی را از سال ۱۳۹۵ بر روی سِرور خود نصب کرده و از آن سال از این سرویس استفاده می‌شود.
جهت سرعت بخشیدن در امر پاسخگویی، دانش‌آموزان و معلمان موظف هستند حداقل روزی یکبار به ایمیل خود مراجعه کنند.